Forsikring

Vårt borettslag er forsikret hos Fremtind og ved skader på bygning melder beboer som er berørt dette selv til forsikringsselskapet. Ved akutte hendelser som vannlekasjer o.l kontaktes rørlegger for å begrense skader mest mulig.

Ved innmelding av skade til Fremtind brukes denne linken https://www.sparebank1.no/nb/bank/bedrift/kundeservice/verktoy/meld-skade-for-bedrifter/naeringsbygg.html

Vårt polisenummer er 21052935 og vårt organisasjonsnummer som må benyttes er: 852592842.

Fremtind kan også kontaktes på storskadebygning@fremtind.no eller via telefon 2102 8590.

Husk at dette er en forsikrings om gjelder vår bygningsmasse og ikke er en innbofosikring for andelshaver.

 

Styret må også kontaktes for videre oppfølging.

Info fra styret

Husk at vi nå har startet med sortering av biologisk avfall og alle plikter å sortere dette å kaste i conatinere for biologisk avfall.

ØSTERÅS - 9. Feb

4 ºC

Siste nyheter

Vi får ny styreportal og nettsider.
For å bedre kommunikajsonen mellom...


Ladestasjoner
Parkeringsplassene ved Ovenbakken 18 har...


Digitalt årsmøte
Som nevnt  i siste UTB-Nytt avholdes...


Container for kjellerrydding og hageavfall
Det blir satt ut containere 30.april og...


Rotter i borettslaget
Det har i den siste tiden blitt observert...