Vi får ny styreportal og nettsider.

 • 2021.06.15

For å bedre kommunikajsonen mellom styret og beboere har styret beluttet å bytte leverandør av denne tjenesten.

Våre nye sider finnes på utb68.lettstyrt.no  og her finnes også kontaktinformasjon til styret.


Ladestasjoner

 • 2020.09.24

Parkeringsplassene ved Ovenbakken 18 har fått ny merking og har totalt 7 plasser for lading av elbil. Disse plassene er reservert for biler under lading. Venligst respektere dette.


Digitalt årsmøte

 • 2020.06.15

Som nevnt  i siste UTB-Nytt avholdes årets generalforamling digitalt. Dette gjør vi pga Covid-19 situasjonen og dette er en lovelig måte å avholde møtet på i år.

Alle som ønsker å avgi sin stemme til sakene som tas opp på registrere seg på USBL sine sider på usbl.no under "mine sider". Bruk gjerne ditt telefonummer ved registrering.

Les mer om fremgansmåten finnes under dokumenter og  - offentlige dokumenter

 Dokumentet heter "Brukerveiledning_digitalt_arsmote_for_eier_DJN_2020009345___560897__.pdf"

Den midlertidige coronaloven hadde varighet frem til 27.05.20, men årsmøter kan også avholdes digitalt etter denne datoen. Styret har valgt å gjøre dette da vi er et større borettslag med et stort antall beboere i risikogrupper.  

Stemmegivingen avsluttes 30.06.2020 klokken 12.00.


Container for kjellerrydding og hageavfall

 • 2020.04.21

Det blir satt ut containere 30.april og disse blir stående til 4.mai. Det vil også bli satt ut bur til EE-avfall på samme sted og i samme tidsrom.

Merk at det ikke skal kaste spesialavfall som maling eller løsemidler i container eller bur. Det skal heller ikke hensettes hvitevarer eller større gjenstander.

Styret hadde planer om en felles dugnad for alle blokken i år, men det blir det dessverre ikke noe av denne gangen. Det oppfordres til at den enkelte tar ansvar og gjør sitt for at det ser pent ut hos oss.


Rotter i borettslaget

 • 2020.03.30

Det har i den siste tiden blitt observert rotter på vårt område. Om dette skyldes en snøfattig vinter eller om det er andre grunner er foreløpig ukjent, men styret er i dialog med Pelias Skaderdyr og de følger opp problemet.

Generelle råd for å begrense aktiviteten av rotte og mus:

 • Området utendørs og innendørs må holdes ryddig for søppel og matrester slik at tilgangen på mat, vann og bolplasser reduseres.
 • Høyt gress og busker tett inntil bygninger må holdes nede eller fjernes.
 • Alt som kan gi rotter og mus bolplass og gjemmesteder, f.eks. stabler
 • med ved, paller, esker osv bør ikke lagres inntil byggninger.
 • Tette eventuelle sprekker, hull og glipper i grunnmur, under kledning og i hjørnekasser større enn 6mm.

 

Styret.


Koronavirus

 • 2020.03.12

I anledning situasjonen rundt det nye koronaviruset, vil styret be alle beboere være behjelpelige med å forebygge smitte ved å ha ekstra fokus på god håndhygiene og generelt renhold framover.

Styret viser ellers til https://www.fhi.no/ der du vil finne en del nyttig informasjon og råd fra myndighetene i forbindelse med viruset. Vi anmoder om at blant annet reglene om hjemmekarantene overholdes dersom dette skulle bli aktuelt for noen.

Styret følger løpende med på utviklingen i denne saken, og vil når det nærmer seg dato for generalforsamling ta de nødvendige forholdsregler vedr. gjennomføringen og eventuel utsettelse.

 

Mvh

Styret


Papp og papirsøppel

 • 2019.12.19

Det hender at avfallscontainer for papp og papir går full, spesielt ved anlegget mellom nr 86 og nr 84. I de aller felste tilfeller skyldes dette at noen kaster papp fra oppussing, eller avfall fra møbler etc.

Containerene er dimensjonert for embalasje fra vanlig husholdning og skal være mer en stor nok til å dekke dette behovet.

Styret vil derfor igjen minne omm at større mengde avfall må beboere selve levere til avfallstasjon.

Når det er slik at det enkelt ganger blir fult, så er det fult. Å sette avfallet sitt ved siden av er ikke en løsning. Fulger dra dette utover og fører til forsøpling av området. De som alikevell setter søppel i fra seg vil riskirere å bli belastet med kostnader i forbindelse med rydding.


UTB har endelig fått nye nettsider.

 • 2019.08.19

Nå vil det bli enklere for styret å publisere informasjon og vi håper så mange som mulig er innom nettsidene jevnlig for å holde seg oppdatert.


Frysebokser i Ovenbakken 16 er reparert

 • 2019.08.14

Frysebokser i Ovenbakken 16 har vært ute av drift noen dager, men er nå reparert. Alle som har leid fryseboks i denne blokken bør sjekke maten da temperaturen kan ha vær over 0c over en periode.


Tørketrommel i nr 81

 • 2018.09.09

Ny tørketrommel i nummer 81 lar vente på seg etter at leverandør ved en feiltagelse monterte denne i vaskeriet i nummer 86. Styret vurderer nå om vi skal be leverandør om å rette opp feieln, eller benytte oss av et tilbud fra leverandør på en oppgradering i begge vaskerier.


Trappevask

 • 2018.05.22

Trappevasken har vært av varierende kvalitet den siste tiden og styret vil derfor be beboere melde i fra om det ikke bli vasket gjevnlig


Info fra styret

Husk at vi nå har startet med sortering av biologisk avfall og alle plikter å sortere dette å kaste i conatinere for biologisk avfall.

ØSTERÅS - 9. Feb

4 ºC

Siste nyheter

Vi får ny styreportal og nettsider.
For å bedre kommunikajsonen mellom...


Ladestasjoner
Parkeringsplassene ved Ovenbakken 18 har...


Digitalt årsmøte
Som nevnt  i siste UTB-Nytt avholdes...


Container for kjellerrydding og hageavfall
Det blir satt ut containere 30.april og...


Rotter i borettslaget
Det har i den siste tiden blitt observert...