Parkering

Vi har begrenset med antall parkeringsplasser hos oss og beboere henstilles til å parkere etter oppmerking og vise hensyn.

Parkeringsplassene skal ikke brukes til å lagre biler som ikke er i bruk og minner om husordensreglene punkt 13:

"Uregistrerte bilvrak og biler/hengere/campingvogner som ikke er i bruk tillates ikke parkert på borettslagets område. Det samme gjelder lange kjøretøy som sperrer fortauet. Overtredelse vil medføre borttauing på eiers bekostning og risiko. Langtidsparkering av campingvogner eller tilhengere må godkjennes av styret."

Ladeanlegget for elbil har fått ny midlertidig skilting. Vennligst respekter disse og ikke parker fossildrevne biler på ladeplassene.

 

For å lade i vårt borettslag må du først registrere deg hos Charge365.no. Deretter vil du bli godkjent som bruker og du kan begynne å bruke anlegget. Styret får dessverre ingen automatisk melding ved nyregistrering, så om godkjenning skulle ta tid kan styreleder kontaktes direkte via vårt kontaktskjema. 

 

Pris for lading er p.t. 1,50Nkr p.r. kw pluss 35Nkr p.r. måned i de måneder anlegget er blitt benyttet.

 

Info fra styret

Husk at vi nå har startet med sortering av biologisk avfall og alle plikter å sortere dette å kaste i conatinere for biologisk avfall.

ØSTERÅS - 9. Feb

4 ºC

Siste nyheter

Vi får ny styreportal og nettsider.
For å bedre kommunikajsonen mellom...


Ladestasjoner
Parkeringsplassene ved Ovenbakken 18 har...


Digitalt årsmøte
Som nevnt  i siste UTB-Nytt avholdes...


Container for kjellerrydding og hageavfall
Det blir satt ut containere 30.april og...


Rotter i borettslaget
Det har i den siste tiden blitt observert...