Vaktmester

Høsten 2018 byttet vi leverandør av vaktmestertjenester og ny leverandør er firmaet Vaktmester Andersen

Til annen informasjon blir gitt skal henvendelser til vaktmester gå via styret.

 

Vaktmester vil være hos oss tre ganger p.r. uke og på disse besøkene skal vaktmester ha dekket over alle bygg. Han vil sjekke låser og dører, plukke søppel, skifte lyspærer og utføre generell inspeksjon av byggningsmassen.

I praksis betyr det at en defekt lyspære skal ha blitt skiftet innen en uke etter denne sluttet å virke. Det betyr at det ikke skal være nødvendig å kontakte vaktmester for denne type oppgaver og til annen informasjon blir gitt skal meldinger til vaktmester gå via styret. Dette for å sikre at vaktmesetr bruker til på avtalte oppgaver og det andre er at styret i en innledende fase vil få oversikt om ordningen fungerer slik den skal.

Plen blir klippet med bioklipper 1 gang p.r. uke i vekstsesong. Kanter og plen mot vegg/kantstein bli klippet 4 ganger p.r. sesong med kantklipper.

Vi har noen bratte områder hvor gartner er av den oppfatning at maskinklipp vil skade plen. Disse områdene vil bli klippet manuelt 4 ganger p.r. sesong. Styret og grøntgruppen vil vurdere om dette er tilstrekkelig og eventuelt justere intervallet her.

Hekker klippes 1 til 2 ganger p.r. sesong og løvfall samles og fjernes 2-3 ganger om høsten.

Her vil gjerne styret også ha tilbakemeldinger fra beboere om det er noen som bør forbedres underveis.

Vaktmester Andersen har også overtatt renhold hos oss og oppganger våtmoppes en gang p.r. uke og postkasser, lister og glass i dører vaskes/pusses en gang p.r. måned. Kvitteringslapper skal nå henge i hver oppgang.

Matter byttes en gang i uken.

Snørydding 

Innganspartier og veier i borettslaget vil bli ryddet  ved 5 cm snøfall over 3 timer. Inganspartier ryddes for hånd og på veier brukes det traktor og mindre maskiner. Alle leverandører av brøytetjenester har mer en en kunde og alle kan ikke få brøytet først til en hver tid. Det betyr at vi vil oppleve at det ikke alltid er maskinbrøytet om morgenen da dette kan skje utover dagen.

Styreleder

Info fra styret

Husk at vi nå har startet med sortering av biologisk avfall og alle plikter å sortere dette å kaste i conatinere for biologisk avfall.

ØSTERÅS - 9. Feb

2 ºC

Siste nyheter

Vi får ny styreportal og nettsider.
For å bedre kommunikajsonen mellom...


Ladestasjoner
Parkeringsplassene ved Ovenbakken 18 har...


Digitalt årsmøte
Som nevnt  i siste UTB-Nytt avholdes...


Container for kjellerrydding og hageavfall
Det blir satt ut containere 30.april og...


Rotter i borettslaget
Det har i den siste tiden blitt observert...